Det är enklare än du tror:

  1. Mät tre till fem detaljer producerade i följd. Detta kallas för en provgrupp.
  2. Avståndet (eng. range) mellan de i provgruppen ingående största respektive minsta mätvärdena markeras i styrdiagrammets R-del.
  3. Medelvärdet av de i provgruppen ingående mätvärdena markeras i styrdiagrammets X-del.

Se video se videon om XR-diagrammet »

Läs mer i ordlistan om:

I praktiken kan det gå till så här:

Enklare kan det inte bli!