In English

Statistisk processtyrning ger koll på kvaliteten

En vanlig orsak till kvalitetsbristskostnader och kund-reklamationer, är att vi misstolkar slumpmässiga variationer i våra processer. Om vi då justerar processen med ledning av denna misstolkning, blir resultatet en ökad variation med ännu sämre kvalitet som följd. Det saknas alltså ofta ett statistiskt synsätt på processen.

Statistisk processtyrning ger dig minskad kassation, färre kostsamma störningar, nöjdare kunder och ökad vinst. Med statistisk processtyrning tar du enkelt kontroll över din tillverkning.

Här får du, utan formler och krångliga ord, veta allt om vad statistisk processtyrning är för något.

Vad vill du göra nu?

Jag vill:

Den här sajten sponsras av Nielsen Consulting för att sprida kunskap om statistisk processtyrning i svensk industri.

Michael Nielsen, upphovsman till utbildningen SPS - på ren svenska