Beställ från förlaget

SPC for right-brain thinkers.
Medan de flesta böcker om statistisk processtyrning trycker hårt på den bakomliggande matematiken, är de egentliga användarna av verktyget i regel måttligt intresserade av just matematiken. Det kan till och med vara så att matematiken skrämmer bort potentiella användare; vetskapen om att SPS innehåller mycket formler blir för dem en mental spärr.

I SPC for right-brain thinkers får du följa hur en juristfirma använder SPS för att minska sina handläggningstider. SPS ses ur ett icke matematiskt perspektiv.

Beställ boken »

 

Beställ från förlaget

Kvalitet från behov till användning.
Offensiv kvalitetsutveckling kan ses som en helhet bestående av värdering, arbetssätt och verktyg vars mål är att nå ökad kundtillfredställelse med lägre resursåtgång. Förutom en allmän uppdatering behandlar den nya upplagan Sex Sigma, ISO 9000:2000, ledarskap samt självutvärdering.

Flera exempel på hur framgångsrika organisationer arbetar ges. Nya företeelser i elektronisk handel och kvalitetsutveckling för ett hållbart samhälle belyses.

Beställ boken »

 

Beställ från förlaget

Ständiga förbättringar.
I denna bok beskrivs hur ett förbättringsprogram kan byggas upp och införas i verksamheten, hur förbättringsarbete kan bedrivas både som del av det dagliga arbetet och i form av specifika projekt samt hur man på ett systematiskt sätt löser problem och genomför lösningar.

Avsikten är att behandla förbättringsarbetet utifrån ett totalperspektiv och därigenom lyfta boken över många av de enskilda trender och metoder som förekommer.

Beställ boken »

 

MÅLET- en process av ständig förbättring.
Boken, som är i romanform (!), handlar om hur man kan öka effektivitet och lönsamhet inom tillverkningsindustrin. Den finns på cirka femton språk i 800 000 exemplar. Boken kan användas både för självstudier och som kurslitteratur och är då främst en handbok i produktionsteknik.

Författaren Dr Goldratt är fysiker, filosof, företagsledare och en över hela världen efterfrågad industrikonsult.

Utges av Akvedukt Bokförlag

 

Läsvärd litteratur

Den här sajten sponsras av Nielsen Consulting för att sprida kunskap om statistisk processtyrning i svensk industri.