Vanliga frågor och svar

Mejla din fråga via formuläret på kontaktsidan. Dina kontaktuppgifter behövs endast för eventuella kompletterande upplysningar och kommer inte att publiceras här.

Alla kontaktuppgifter som du lämnar till oss stannar i företaget. Dina kontaktuppgifter kommer inte att säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner eller användas för andra ändamål. Du eller ditt företag kommer inte heller att kontaktas av oss i andra syften.

Vi förbehåller oss rätten att omformulera din fråga och även att inte publicera den.

 


 

Frågor om att komma igång

Frågor om styrgränser

Frågor om att att använda SPS

 


 

Om att komma igång:

Fråga: I mitt företag är vi inte riktigt överens om var i produktionen vi ska börja använda SPS. Vad rekommenderar ni?

Svar: Det vanligaste är att man vill börja där det finns störningar, andra problem eller kanske hög kassation.

Tanken är god, men eftersom införandet av SPS är långsiktigt och till en väldigt stor del handlar om ett nytt sätt att tänka, rekommenderar vi att istället tänka lite tvärt om: Börja där det är mindre problem och därför i regel lättare att komma igång. Låt arbetssättet sätta sig och skapa det goda exemplet.

 

Fråga: Hos oss får alla hela tiden höra att SPS är ett kundkrav och det är ju fullt tillräckligt. Men som produktionschef behöver jag fler bra argument att ge mina medarbetare. Förslag?

Svar: Detta är vad du bland annat uppnår med SPS:

 

Fråga: Vår SPSanvändning rinner hela tiden ut i sanden. Har ni några tips?

Svar: Ett vanligt misstag är att göra det hela alldeles för komplicerat och därmed tungrott. Här är något att tänka på:

 

Ny fråga!

Fråga: Många på vårt företag upplever införandet av SPS som väldigt krångligt. Hur kan man göra för att komma igång?

Svar: I många böcker kan man läsa att du måste bereda, göra FMEA, du måste identifiera egenskaperna där SPS gör mest nytta, o.s.v. innan du kan köra igång med SPS.

Vi håller inte med om det och den åsikten bygger på många års praktisk erfarenhet. Eftersom det att börja använda SPS handlar om att ändra attityd, kan du mycket väl börja utan att ha gjort allt det andra.

Se till att komma igång i liten skala. Håll det enkelt, stötta och uppmuntra användarna. Låt det bli lite fel i styrdiagrammen, det är inte hela världen. Det viktiga är att ni kommer igång. Efter ett tag kommer operatörerna själva att se nyttan med SPS och fler kommer att efterfråga verktyget.

 

Michael Nielsens tips för införande av SPS (PDF) »

 


Till toppenTill kategorierna


 

Om styrgränser:

Fråga: I vårt företag finns den utbredda uppfattning att vi kommer att "styra ihjäl oss" om vi låter styrgränserna följa processen. Hur resonerar ni om detta?

Svar: Detta är förmodligen den mest vanliga missuppfatt-ningen angående statistisk processtyrning och brukar bero på att man inte förstår vad styrgränserna grundas på.

Eftersom styrgränserna används tillsammans med medel-värden, inte enstaka mätvärden, och att de följer processen automatiskt, är en av de vanligaste effekterna av att använda SPS faktiskt att man inser att man tidigare mätt, och i värsta fall även styrt processen, helt i onödan. Därför kommer man ofta att styra processen mer sällan med SPS just därför att man inser att processen inte behöver styras oftare.

Däremot: Om processen påverkas av fasta verktyg vilka inte låter sig justeras, kan det vara en idé att låsa styrgränserna. Men då ska man vara medveten om att man tappar kopplingen till processen.

 


Till toppenTill kategorierna


 

Om att använda SPS

Fråga: I en av våra produktionsliner är processdugligheten Cpk 0,9. Vi har därför 100 %-ig avsyning i linen. Som kvalitetschef lobbar jag för att SPS kan hjälpa oss även om vi avsynar allt som produceras. Vad anser ni?

Svar: Vi anser att du har helt rätt av främst två skäl:

 

Fråga: Jag är kvalitetschef på ett företag vars kunder inte ställer krav på att SPS ska användas. Jag vill trots det komma igång men får hela tiden höra att vi måste prioritera produktionen. Hur ser ni på detta?

Svar: Det finns ingen motsats mellan SPS och produktivitet. I de allra flesta fall tar SPS nämligen mindre tid jämfört med det traditionella sättet, och eftersom kassationen minskar blir det färre kasserade detaljer som måste ersättas med nytillverkade, vilket i realiteten också innebär en produktionsökning.

Vi har t. o. m. sett att dålig processduglighet, beroende på att SPS inte användes, har lett till så pass försämrade kundrelationer att nästa orderbeställning uteblev från kunden.

 

Fråga: Kan ni ge verkliga exempel på nyttan med SPS?

Svar: Här är två väldigt konkreta exempel på förbättring där användandet av SPS varit avgörande:

Förutom ovanstående används SPS inom så vitt skilda områden som t. ex. formplastsprutning, livsmedelsproduktion, inom träindustri och sjukvård.

 


Till toppenTill kategorierna